• Per oldtimer kan maximaal 1 bijrijder worden opgegeven. De bijrijder dient gelijktijdig met de bestuurder van de oldtimer te arriveren op het evenement. Indien een bijrijder later arriveert dient hij of zij entreegeld te voldoen. Voor de woonwagens geld een maximum van drie bijrijders.
 • Lunch pakketten: worden verstrekt aan elke bestuurder van een voertuig, verder zal indien een bijrijder mee is ook een lunch pakket worden verstrekt.( max. 1 bijrijder per voertuig). Lunchpak- ketten worden uitgedeeld op zaterdag en zondag tussen 12.00 uur en 13.30 uur.
 • Aan alle deelnemers zal een polsbandje worden verstrekt bij aankomst op het evenement. Op vertoon van dit bandje hoeft op zaterdag en zondag geen entreegeld te worden voldaan.
 • Deelname geschiedt op eigen risico en U en uw voertuig moeten minimaal WA verzekerd zijn.
 • De organisatie (Stichting Unimog Team Schildwolde) is niet aansprakelijk voor enige schade aan
  dan wel vermissingen van eigendommen gepositioneerd op het evenementen terrein.
 • Deelname geschiedt bij de leeftijd van minimaal 16 jaar en de bestuurder moet in het bezit zijn
  van een geldig rijbewijs of certificaat van bekwaamheid.
 • Opgeven kan altijd voor 7 september 2019 d.m.v. dit formulier terug te zenden of via de inter-
  netsite. www.unimogteam.nl. Wanneer dit gebeurt is zult u de bijbehorende benodigdheden ont-
  vangen bij het aanmelden en na afloop een aandenken ontvangen.
 • Aanwezig op het evenement? Aanmelden kan op de volgende tijden:
  Vrijdag van 18.00 uur tot en met 22.00 uur Zaterdag van 8.00 uur tot en met 12.00 uur Zondag van 8.00 uur tot en met 12.00 uur
 • Toegang- en vertrektijden:
  • Op vrijdag is het evenemententerrein voor deelnemers geopend vanaf 10 uur. Vanaf 22 uur is het terrein niet meer toegankelijk.
  • Op zaterdag is het terrein geopend voor deelnemers vanaf 7:00 uur.
  • Op zondag is het terrein geopend voor deelnemers vanaf 7:00 uur.
  • Vertrek vanaf 17.00 uur, indien anders is overlegd met de organisatie!